Wat en wie?

Organisatorische opzet

De inhoudelijke stichters van het ‘Wittemer Beraad’ zijn Klooster Wittem, de Adviesraad van Oud Mijnwerkers en de Dienst Kerk en Samenleving.

 

Basisgroep Wittemer Beraad

De basisgroep Wittemer Beraad draagt zorg voor het organiseren van activiteiten (studieconferenties, gespreksbijeenkomsten, digitale gespreksfora) en het formuleren en uitbrengen van concept-standpunten.

De basisgroep Wittemer Beraad kan (on)gevraagd advies geven over sociaal-maatschappelijke en economische thema’s die in de Limburgse samenleving actueel zijn, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, armoedebeleid, sociaal-economische ontwikkelingen, euregio. De basisgroep kan zich daarbij laten adviseren door deskundigen. De basisgroep Wittemer Beraad betrekt het netwerk van het Wittemer Beraad bij de opinievorming.

 

Samenstelling Basisgroep Wittemer Beraad

Esther van Loo (voorzitter ad interim): taaldocente, trainer toets- en onderwijsontwikkeling, onderwijskundige Cito, voorzitter sectie Limburgs Levende Talen, slavist (Universiteit van Amsterdam)

Nicole Baenen (secretaris): penningmeester Tuinzicht Lichtenberg, bestuurslid Oudervereniging Porta Mosana College, econoom en sociale zekerheidswetenschapper (Katholieke Universiteit Brabant)

Ger Essers: specialist Grensarbeid, secretaris Stichting Geen Grens, lid dagelijks bestuur Adviesraad van Oud Mijnwerkers, lerarenopleiding wis- en scheikunde en geschiedenis

Wiel Friedrichs: voorzitter Adviesraad van Oud Mijnwerkers, oud-voorzitter FNV Limburg, oud-voorzitter raad van commissarissen LIOF

 

De basisgroep adviserend:

Philippe Cremers: geestelijk verzorger Zuyderland, voormalig directeur werkgemeenschap Klooster Wittem,  theoloog (Universiteit voor Theologie en Pastoraat)

Hub Vossen: geestelijk verzorger Meander, voormalig stafmedewerker/aalmoezenier sociale werken bij Dienst Kerk en Samenleving, secretaris Stichting Kleurrijk Limburg, theoloog (Universiteit Utrecht)