Activiteiten

Actueel

Conferentie 'Op weg naar een rechtvaardige inkomensverdeling', 26 november 2021

De toeslagenaffaire, waarover de regering gevallen is, is schrijnend vooral voor de gedupeerden. Er is zoveel regelgeving dat deze voor burgers ondoorgrondelijk en voor de overheid onuitvoerbaar geworden is. Duidelijk is geworden dat het huidige systeem van inkomensverdeling niet langer handhaafbaar is. Het Wittemer Beraad wil graag een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen die rechtvaardig en uitvoerbaar zijn.


Tijdens deze Limburgse bijeenkomst wordt u geïnspireerd door ideeën uit wetenschappelijke hoek. Bovendien kunt u in debat gaan met landelijke politici, waaronder Renske Leijten (SP),  over hun voorstellen ten aanzien van de realisatie van een rechtvaardigere inkomensverdeling in de komende regeerperiode. Tot slot kunt u kennis nemen van de praktijk door een interview met een ervaringsdeskundige. Zie de uitnodiging voor het programma dat we in samenwerking met Burgerkracht de Pijler, voor u samengesteld hebben en de gasten die we voor u uitgenodigd hebben. In de uitnodiging treft u een link die u kunt gebruiken om u aan te melden.

 

Hub Cobben prijs 2020

Voor de derde keer op rij wordt de Hub Cobben prijs toegekend aan een Limburger die zich heeft ingezet voor een grotere sociale rechtvaardigheid in Limburg. Het Wittemer Beraad ondersteunt de toekenning van deze prijs in 2020 actief. Er zijn vijf genomineerden, te weten: het actiecomité POMS Nederland, Zakia Labyed, Jef Kleijnen, Kenneth Moesquit en het streetart collectief Getting Up. Stemmen kan tot 4 december. Klik hier voor het persbericht met daarin alle informatie over de prijs en de genomineerden.

 

Open brief over het onderwijs in Limburg

Op 29 november 2019 organiseerde het Wittemer Beraad, in samenwerking met vertegenwoordigers van St. Bonaventura Aob-FNV, CNV-onderwijs, Beter Onderwijs Nederland, Universiteit Maastricht en andere instellingen een onderwijsconferentie in Klooster Wittem (zie hier voor het programma van die dag).

De conferentie heeft geresulteerd in deze Open brief van het Wittemer Beraad aan de Limburgse samenleving. Wij danken alle deelnemers voor hun inbreng. 

 


Archief

 

4 mei 2020 - Brief aan Gedeputeerde Staten Limburg

Het Wittemer Beraad heeft haar visie gegeven op het Missiegedreven Economisch Beleidskader zoals dat op 8 mei besproken zal worden door Gedeputeerde Staten. 

 

29 november 2019 - Onderwijsconferentie in de Kloosterbibliotheek Wittem

‘Over de ontwikkeling en toegankelijkheid van het onderwijs in Limburg’. Klik hier voor het volledige programma.

 

31 oktober 2019 - Open brief n.a.v. de opheffing van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond

Op 21 oktober 2019 maakte het bisdom Roermond bekend over te moeten gaan tot opheffing en ontmanteling van de verschillende pastorale diensten.

Zeker voor mensen die geregeld met de Dienst Kerk en Samenleving (één van die pastorale diensten) van doen hebben, een onbegrijpelijke en teleurstellende keuze en beslissing. In een open brief wordt Bisschop H. Smeets uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan.

 

Notitie regionalisering politieke vertegenwoordiging

Met de ‘Notitie regionalisering politieke vertegenwoordiging’ hebben enkele leden van het Wittemer Beraad hun gedachten laten gaan over de toekomst van een nieuw kiesstelsel in Nederland. De notitie is mede verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, de leden van de Tweede Kamer en Provinciale en Gedeputeerde Staten van Limburg. 

 

26 juni 2019 - Reactie op Limburgs collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’

Het Wittemer Beraad schreef een reactie op het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ van het college van Gedeputeerde Staten in Limburg.

 

19 januari 2019 - Opiniestuk door Philippe Cremers

Voorzitter Philippe Cremers van het Wittemer Beraad schrijft een opiniestuk met als titel 'Een oververhitte samenleving' in het De Limburger.

 

22 november 2018 - Brief inzake LVO onderwijskoepels

Brief van Wittemer Beraad over de LVO onderwijskoepels en het actuele fusieproces.

 

december 2017 - Open Brief met elf aanbevelingen aan de Limburgse samemleving

In december 2017 publiceerde het Wittemer Beraad een 'Open brief aan de Limburgse samenleving' n.a.v. de eerste Wittemse Rijnlandconferentie op 17 november van dat jaar. In deze open brief worden elf aanbevelingen gedaan aan overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

 

17 november 2017 - Rijnlandconferentie in de Kloosterbibliotheek Wittem

Op de Rijnlandconferentie in de Kloosterbibliotheek Wittemmet zo'n honderd deelnemers wordt het zogenaamde 'Basisdocument' besproken.