Het Wittemer Beraad

Het Wittemer Beraad is een regionale denktank met als doel het bespreekbaar maken van sociaal-maatschappelijke thema’s, die dreigen in de marginaliteit te geraken. Door de ‘waan van de dag’ te doorbreken en vanzelfsprekendheden in de maatschappij te doorgronden, voorzien wij van stof tot nadenken. Onze thema’s haken aan bij kansenarmoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid, achterstandswijken, enzovoort. Wij werken op basis van inclusiviteit en vertrouwen op de eigen kracht van iedereen.

Vooraankondiging Conferentie 'Kansengelijkheid in een steeds ongelijker Nederland
21 april 2023

 


  Meld u aan voor aankondigingen en nieuwsberichten van het Wittemer Beraad

 

Bekijk hier alle activiteiten van het Wittemer Beraad

 

 


Tweets by WBeraad