Het Wittemer Beraad

Het Wittemer Beraad is een regionale denktank die als doel heeft sociaal-maatschappelijke vraagstukken die in Limburg actueel zijn bespreekbaar te maken door het economische en sociale domein samen te brengen. ‘Rijnlands denken’ (het Rijnlandmodel) speelt in deze benadering een prominente rol. Zo wil het Wittemer Beraad een actieve bijdrage leveren in het dichten van een groeiende kloof in de Limburgse samenleving en werken aan een samenleving waarin ieder mens telt.

Conferentie 'Op weg naar een rechtvaardige inkomensverdeling', 26 november 2021

De toeslagenaffaire, waarover de regering gevallen is, is schrijnend vooral voor de gedupeerden. Er is zoveel regelgeving dat deze voor burgers ondoorgrondelijk en voor de overheid onuitvoerbaar geworden is. Duidelijk is geworden dat het huidige systeem van inkomensverdeling niet langer handhaafbaar is. Het Wittemer Beraad wil graag een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen die rechtvaardig en uitvoerbaar zijn.


Tijdens deze Limburgse bijeenkomst wordt u geïnspireerd door ideeën uit wetenschappelijke hoek. Bovendien kunt u in debat gaan met landelijke politici, waaronder Renske Leijten (SP),  over hun voorstellen ten aanzien van de realisatie van een rechtvaardigere inkomensverdeling in de komende regeerperiode. Tot slot kunt u kennis nemen van de praktijk door een interview met een ervaringsdeskundige. Zie de uitnodiging voor het programma dat we in samenwerking met Burgerkracht de Pijler, voor u samengesteld hebben en de gasten die we voor u uitgenodigd hebben. In de uitnodiging treft u een link die u kunt gebruiken om u aan te melden.

Onderwijs in Limburg en Open Brief maart 2020

Op 29 november 2019 organiseerde het Wittemer Beraad, in samenwerking met vertegenwoordigers van St. Bonaventura Aob-FNV, CNV-onderwijs, Beter Onderwijs Nederland, Universiteit Maastricht en andere instellingen een onderwijsconferentie in Klooster Wittem (zie hier voor het programma van die dag).

De conferentie heeft geresulteerd in deze Open brief van het Wittemer Beraad aan de Limburgse samenleving. Wij danken alle deelnemers voor hun inbreng. 

 

Hub Cobben prijs 2020

Voor de derde keer op rij wordt de Hub Cobben prijs toegekend aan een Limburger die zich heeft ingezet voor een grotere sociale rechtvaardigheid in Limburg. Het Wittemer Beraad ondersteunt de toekenning van deze prijs in 2020 actief. Er zijn vijf genomineerden, te weten: het actiecomité POMS Nederland, Zakia Labyed, Jef Kleijnen, Kenneth Moesquit en het streetart collectief Getting Up. Stemmen kan tot 4 december. Klik hier voor het persbericht met daarin alle informatie over de prijs en de genomineerden.

 

 


  Meld u aan voor aankondigingen en nieuwsberichten van het Wittemer Beraad

 

Bekijk hier alle activiteiten van het Wittemer Beraad

 

 


Tweets by WBeraad