Het Wittemer Beraad

Het Wittemer Beraad is een regionale denktank die als doel heeft sociaal-maatschappelijke vraagstukken die in Limburg actueel zijn bespreekbaar te maken door het economische en sociale domein samen te brengen. ‘Rijnlands denken’ (het Rijnlandmodel) speelt in deze benadering een prominente rol. Zo wil het Wittemer Beraad een actieve bijdrage leveren in het dichten van een groeiende kloof in de Limburgse samenleving en werken aan een samenleving waarin ieder mens telt.

Open brief met elf aanbevelingen

In december 2017 publiceerde het Wittemer Beraad een 'Open brief aan de Limburgse samenleving' n.a.v. de eerste Wittemse conferentie op 17 november van dat jaar. In deze open brief worden elf aanbevelingen gedaan aan overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

 

29 november 2019 - Onderwijsconferentie in de Kloosterbibliotheek Wittem

‘Over de ontwikkeling en toegankelijkheid van het onderwijs in Limburg’.

Klik hier voor het volledige programma en meld u aan.

 

 

Notitie regionalisering politieke vertegenwoordiging

Met de ‘Notitie regionalisering politieke vertegenwoordiging’ hebben enkele leden van het Wittemer Beraad hun gedachten laten gaan over de toekomst van een nieuw kiesstelsel in Nederland. 

Zeker waar we dagelijks kunnen ervaren dat democratie gebaat is bij evenwicht en betrokkenheid is de zoektocht naar versterking van een en ander noodzakelijk. Het stuk geeft een zekere richting maar is uitdrukkelijk bedoeld als discussiestuk. We zijn daarom erg nieuwsgierig naar uw reacties. Die kunt u natuurlijk sturen aan info@wittemerberaad.nl. Alvast dank voor uw betrokkenheid!

De notitie is mede verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, de leden van de Tweede Kamer en Provinciale en Gedeputeerde Staten van Limburg. 


  Meld u aan voor aankondigingen en nieuwsberichten van het Wittemer Beraad